U bent hier

Wat is Muntpunt?

Muntpunt bruist van Brussel

Het is een bibliotheek, informatiehuis, ontmoetingsplek en je venster op Brussel. Laat je inspireren door boeken, verhalen en ontmoetingen op maat van de hoofdstad. Kom meer te weten over wonen, werken, studeren, leven en beleven in Brussel en Vlaanderen. Ontdek het rijke Nederlandstalige culturele en vrijetijdsaanbod van Brusselse en Vlaamse organisaties.

Krijg meer zin in Brussel!

Muntpunt is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Vlaamse overheid.

Missie

Muntpunt heeft als missie de kennis en de beleving van Brussel te bevorderen door een geïntegreerd informatie-, communicatie- en promotiebeleid te voeren over het aanbod van Brusselse, Vlaamse instellingen en organisaties.

Muntpunt biedt informatie, kennis en cultuur aan door bibliotheekdiensten te leveren.

Muntpunt zal Vlaanderen in Brussel en Brussel in Vlaanderen promoten om de hoofdstedelijke uitstraling en aantrekkingskracht te vergroten. 
Muntpunt heeft tot taak: 

 • te fungeren als een centraal aanspreekpunt met een fysiek en virtueel loket om aan individuele informatiezoekers algemene en thematische informatie over Vlaamse instellingen, organisaties, voorzieningen en evenementen, en ook andere stadsinformatie over Brussel te verstrekken.
 • een platform uit te bouwen waar de Brusselse, Vlaamse instellingen, organisaties en voorzieningen elkaar kunnen ontmoeten en, in voorkomend geval samen met Muntpunt, activiteiten en evenementen kunnen ontwikkelen.
 • te functioneren als grootstedelijke openbare bibliotheek met toepassing van artikel 2 5° van het decreet Lokaal Cultuurbeleid, en onder de voorwaarden vermeld in het convenant, bepaald in artikel 16 1° van het decreet Lokaal Cultuurbeleid.
 • te communiceren over kwaliteitsvolle producten en realisaties van de Brusselse, Nederlandstalige instellingen, organisaties en voorzieningen op het vlak van onderwijs, cultuur, welzijn en gezondheid en toerisme, en die producten en realisaties ook te promoten.
 • alle andere initiatieven te nemen en activiteiten uit te voeren die kunnen bijdragen tot de realisatie van de missie.
 • de infrastructuur te beheren.
Visie

Muntpunt wil als inspirerende Nederlandstalige ontmoetingsplek in Brussel bijdragen tot de bewuste oriëntatie van mensen in hun persoonlijke ontwikkeling en in hun deelname aan het maatschappelijk leven. Muntpunt wil dit realiseren door hét baken in de stad te worden dat oriënteert, informeert, inspireert en verbindt.
De organisatie doet dit door:

 • een ruim en actueel bibliotheekaanbod uit te bouwen.
 • een brede waaier van informatie te verstrekken over het Brusselse aanbod en de Vlaamse instellingen in Brussel.
 • Brussel te promoten in Vlaanderen en Vlaanderen te promoten in Brussel.
Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is samengesteld uit 7 voorgedragen leden en 4 onafhankelijke leden.

 • Patrick Stouthuysen (voorzitter)
 • Gui Polspoel (secretaris)
 • Dirk De Ceulaer
 • Kurt Deswert
 • Marijke Chielens
 • Johan Swinnen
 • Inge Moyson
 • Marieke De Baerdemaeker
 • Nathalie De Boelpaep
 • Wim De Pauw
 • Wouter Ommeslag

Vanuit de Vlaamse overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) nemen volgende personen deel aan de Raad van Bestuur:

 • Ann Steenwinckel (Vlaamse Overheid)
 • Dirk Broekaert (VGC)

Muntpunt wordt in de Raad van Bestuur vertegenwoordigd door:

 • Roel Leemans (algemeen directeur)
 • Arnout Wouters (zakelijk directeur)
 • Leen Lekens (hoofdbibliothecaris)
Algemene Vergadering

Voor de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering vervoegen volgende personen de vergadering:

 • Sara Avci
 • Astrid De Groeve
 • Rita Harnie
 • Yao Issifou
 • Anne-Marie Croes 
 • Erdinc Utku