U bent hier

Reglement

Muntpunt is een open huis: iedereen is hier welkom. Wij beschouwen wederzijds respect als centrale waarde. Daarom doen we er alles aan om een aangename omgeving te creëren, waar iedereen van onze diensten gebruik kan maken. Om die sfeer te behouden, gelden er enkele regels.

Openingsuren

De openingsuren van Muntpunt vind je op deze pagina.

Opgelet:

 • 10 minuten voor sluiting worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten
 • boeken, cd’s, dvd’s inleveren kan nog aan de gele balie (of aan het inleverpunt buiten)
Reductietarief

Personen die één van de volgende documenten kunnen voorleggen, betalen € 2 per jaar voor hun Muntpuntlidmaatschap:

 • Paspartoe tegen kansentarief
 • een attest of klever van het ziekenfonds wegens verhoogde tegemoetkoming (maximum 1 jaar oud)
 • een verwijsbrief van een opvangcentrum of van een door de VGC erkende organisatie (maximum 1 jaar oud)
 • een attest van een organisatie budgetbeheer, collectieve schuldbemiddelaar of het OCMW of een vonnis (maximum 5 jaar oud)
Eten en drinken

Je mag drinken in het gebouw, behalve bij de computers. Eten en alcoholische dranken zijn niet toegelaten, tenzij het een interne activiteit betreft of een evenement in een verhuurde zaal.

Dieren

Met uitzondering van assistentiehonden, zijn dieren niet toegelaten in het gebouw.

Gebruik van meubilair en infrastructuur

Je kan gebruik maken van onze infrastructuur en meubilair. Al dat materiaal laat je na gebruik netjes en onbeschadigd achter.

 • verplaats geen tafels, stoelen en zetels
 • per individuele plek (stoel, zeteltje, studieplekken …) mag één persoon zitten
 • lig en zit niet op de grond

Lees- en werkplekken en stille ruimtes

Je vindt in Muntpunt verschillende zitplekken. Sommige plekken zijn voorbehouden voor

 • lezen: je kan als lezer terecht op bepaalde zitplaatsen specifiek voor jou voorbehouden, zoals de salons op de verschillende verdiepingen en de leestafel in de Krantenhoek
 • groepswerk: wie in groep wil werken of studeren, kan dit in de coupés op verdiepingen +3, +4 en +5. Er is plaats voor maximum 4 personen per coupé.
 • werken en studeren: je kan werken en studeren doorheen het hele gebouw aan de individuele zitplekken, behalve op de voorbehouden leesplekken
 • stille ruimtes: de studiezaal Multatuli +3 is een stille ruimte. Op andere plaatsen mag je discreet praten, hou evenwel rekening met andere bezoekers.
Computergebruik

Er zijn verschillende computers ter beschikking in het gebouw:

 • tablets en krantencomputers (Agora 0)
 • cataloguscomputers (alle verdiepingen)
 • publiekspc’s (studiezaal +3)

De tablets, kranten- en cataloguscomputers dienen enkel voor bibliotheektoepassingen. De computers in de studiezaal zijn toegankelijk voor persoonlijk gebruik (met een geldige bibliotheekkaart van het netwerk van Brusselse bibliotheken, of een dagticket).

Veiligheid van het netwerk

Muntpunt houdt zijn netwerk zo veilig mogelijk. We doen dat door:

 • de identificatie van iedereen die gebruik maakt van het netwerk
 • het registreren van het netwerkverkeer
 • het blokkeren van bepaalde websites, via 'white & black lists'. Zo worden bepaalde sites per categorie toegelaten of geweerd (racisme, porno, illegale downloads, torrents …).

Het is niet toegestaan om de pc’s te gebruiken voor illegale doeleinden. Het raadplegen of publiceren van pornografische, gewelddadige, racistische of bedreigende beelden en/of teksten zal worden vervolgd.

Toiletten

Je kunt gebruik maken van de toiletten op verdieping -1.

We vragen iedereen € 0,50 te betalen, zodat iedereen gebruik kan maken van propere toiletten. Kinderen tot 1m30 mogen gratis gaan.

Lockers

Muntpunt stelt tijdens de openingsuren gratis lockers ter beschikking op verdieping -1. De lockers zijn beschikbaar voor iedereen en kunnen gebruikt worden om persoonlijke spullen op te bergen. Zeker als je grote zakken, valiezen, trolleys e.d. bijhebt, dien je gebruik te maken van de voorziene lockers.

Opgelet: maak je locker leeg minimum 10 minuten voor sluitingstijd. Na sluitingstijd gaan alle lockers automatisch open. Muntpunt is niet verantwoordelijk voor verdwenen objecten of beschadigingen.

Steps, plooifietsen, skateboards …

Step, plooifiets, skateboard … Kortom, alles wat rolt, is niet toegelaten in het gebouw. Je kan dit materiaal evenwel gratis opbergen in de lockers van Muntpunt.

Gevonden voorwerpen

Iets verloren? Wij houden alle gevonden voorwerpen zonder houdbaarheidsdatum maximaal één maand bij. Je kan je verloren voorwerp ophalen aan de gele balie (Agora 0).

Opgelet: Muntpunt is niet verantwoordelijk voor diefstal door derden of verlies binnen het gebouw.

Promotiemateriaal

Wil je graag promotiemateriaal uithangen of verspreiden, enquêtes afnemen, opnames doen …

Neem contact op en we bekijken wat mogelijk is. Het is niet toegelaten hiervoor zonder voorafgaande toestemming handelen.

Opgelet: Muntpunt hangt geen papieren affiches op.

Veiligheid en gezondheid

Muntpunt is een openbaar gebouw, waar je niet mag roken.

De noodtrappen dienen enkel om het gebouw in geval van nood snel en veilig te verlaten. Deze ruimte gebruik je enkel in geval van nood.

Bij evacuatieoefeningen, brand of noodgevallen volg je de aanwijzingen van medewerkers strikt op.

Privacy

Persoonlijke gegevens

Wanneer je je inschrijft, nemen wij een aantal noodzakelijke persoonlijke gegevens op in ons gebruikersbestand. Deze worden exclusief gebruikt door Muntpunt. We verzamelen de gegevens in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van de privacy. Meer informatie vind je op www.muntpunt.be/privacy.

Beveiligingscamera’s

Het gebouw is uitgerust met beveiligingscamera’s die geregistreerd zijn bij de privacycommissie en geplaatst volgens de bepalingen van de wet. De geregistreerde beelden worden enkele weken bewaard en daarna automatisch gewist. Beelden kunnen worden overgedragen aan de politiediensten of de gerechtelijke overheden als zij daarom vragen. Slechts enkele bevoegde medewerkers hebben toegang tot dit materiaal. Voor hen geldt een discretieplicht.

Overlast

Discreet praten is toegestaan. Hou rekening met andere bezoekers. Doe je dit niet, dan zullen we je vragen om je gesprek te beëindigen.

Zorg je door een gebrek aan hygiëne voor overlast, dan zullen we je vragen het gebouw te verlaten.

Ongewenst gedrag kan aanleiding geven tot uitzetting uit het gebouw en eventueel verdere sancties.

Bij vandalisme, diefstal van eigendommen van Muntpunt of agressief en ontoelaatbaar gedrag ten aanzien van Muntpuntmedewerkers, doen wij aangifte bij de politie. Bezoekers die het slachtoffer zijn van dergelijke misdaden raden we aan hetzelfde te doen.

Aanvaarding

Door het gebouw te betreden aanvaard je als gebruiker deze huisregels.

Opgelet: In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de directeur of diens dienstdoende plaatsvervanger.

Gevolgen bij het niet naleven van de huisregels

Wanneer je de huisregels niet naleeft, heeft dit gevolgen. Het kan gaan om

 • een schadevergoeding
 • een (tijdelijke) intrekking van het lidmaatschap
 • de ontzegging van de toegang tot het gebouw
 • een combinatie van verschillende van deze maatregelen
Feedback

Heb je suggesties, opmerkingen of klachten? Laat het ons weten

Je feedback behandelen wij steeds met de nodige neutraliteit en discretie.