U bent hier

Lidmaatschap en tarieven

Wil je iets lenen of van onze diensten gebruikmaken? Kom met je identiteitskaart naar de rode balie (+1) en word lid van Muntpunt.

Muntpuntkaart voor young adults (14 tot 17 jaar) en volwassenen (vanaf 18 jaar)

 • lidmaatschap: € 10 per jaar voor volwassenen*, gratis voor young adults (14 tot 17 jaar)
 • leen tot 10 titels tegelijk
 • gebruik gratis de computers in studiezaal Multatuli (+3)
 • gebruik gratis internet en wifi
 • gebruik gratis de gamezone (+2)
 • je kaart is geldig in alle Nederlandstalige bibliotheken in Brussel

* Heb je een beperkt inkomen? Dan betaal je € 2 per jaar. Je vindt de voorwaarden hier.

Muntpuntkaart voor kinderen (tot 13 jaar)

 • lidmaatschap: gratis
 • leen gratis boeken, cd's, dvd's uit de jeugdbib (+1)
 • leen tot 10 titels tegelijk
 • gebruik gratis de computers in studiezaal Multatuli (+3)
 • gebruik gratis internet en wifi
 • gebruik gratis de gamezone (+2)
 • je kaart is geldig in alle Nederlandstalige bibliotheken in Brussel

Gebruikerskaart

 • lidmaatschap: € 5 per jaar
 • gebruik gratis de computers in studiezaal Multatuli (+3)
 • gebruik gratis internet en wifi

Groepskaart

Uitsluitend voor sociaal-culturele organisaties met zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Klaskaart

Met een klaskaart haal je de bib in je klas! Leen tot 100 titels en breng zo de bib tot bij je leerlingen. De klaskaart is er voor alle basisscholen uit Brussel-stad. Voor elke klas kan je een aparte klaskaart nemen.

Tarieven

 

Tarieven young adults en volwassenen

  termijn tarief boete per titel per dag verlengen *
boek 4 weken gratis € 0,30 4 weken, gratis
cd 4 weken gratis € 0,30 4 weken, gratis
taalcursus 4 weken gratis € 0,30 4 weken, gratis
gezelschapsspel 4 weken gratis € 0,30 4 weken, gratis
dvd, informatief 4 weken gratis € 0,30 4 weken, gratis
dvd en blu-ray, speelfilms 1 week gratis € 0,30 1 week, gratis
Sprinter 1 week € 1 € 0,30 1 week, gratis

 

Tarieven kinderen

  termijn prijs boete per titel per dag verlengen *
jeugdboek 4 weken gratis € 0,10 4 weken, gratis
cd 4 weken gratis € 0,10 4 weken, gratis
taalcursus 4 weken gratis € 0,10 4 weken, gratis
dvd en game 4 weken gratis € 0,10 4 weken, gratis
gezelschapsspel 4 weken gratis € 0,30 4 weken, gratis

* Je kan alleen verlengen als de titel niet is gereserveerd door een andere lener.

 

Tarieven administratieve kosten

 • reserveren: € 1
 • verzenden van een rappelbrief: € 1
 • Inter-Bibliothecair Leenverkeer:
  • opvragen van titels uit een andere openbare bibliotheek: € 2
  • opvragen van titels uit een wetenschappelijke bibliotheek: € 8
  • opvragen van tijdschriftartikels uit andere bibliotheken: € 0,10 per pagina
 • duplicaat kaart: € 2
 • verlies, beschadiging of diefstal:
  • bibliotheektitels voor Young Adults of volwassenen: aankoopprijs + € 4
  • bibliotheektitels voor kinderen: aankoopprijs + € 2
  • gezelschapsspellen: aankoopprijs + € 4

We houden alle kosten bij op je Muntpuntkaart: lidgeld, kopies, leengeld, boetes… Je kan betalen aan de betaalautomaat (cash of Bancontact).

Internet en wifi

Je kan in Muntpunt gebruik maken van het wifinetwerk

 • met je eigen toestel op een van de werkplekken
 • op een van de Muntpuntpc's in de studiezaal Multatuli +3

Wie kan er gebruik maken van het wifinetwerk?

 • Leden (Muntpuntkaarten)
 • Personen met een dagticket (€ 2 - verkrijgbaar aan de gele balie aan de ingang)

Veiligheid van het netwerk

Muntpunt houdt zijn netwerk zo veilig mogelijk. We doen dat door:

 • de identificatie van iedereen die gebruik maakt van het netwerk
 • het registreren van het netwerkverkeer
 • het blokkeren van bepaalde websites, via ‘white & black lists'. Zo worden bepaalde sites per categorie toegelaten of geweerd (racisme, porno, illegale downloads, torrents…).

Het is niet toegestaan om de pc’s te gebruiken voor illegale doeleinden. Het raadplegen of publiceren van pornografische, gewelddadige, racistische of bedreigende beelden en/of teksten zal worden vervolgd.

Veelgestelde vragen

Kan ik de uitleentermijn verlengen?

 • Wanneer de uitleentermijn nog niet is verstreken, kan je de uitleentermijn één keer gratis verlengen. Opgelet: dit gebeurt niet automatisch.
 • Om online te verlengen moet je naar Mijn Bibliotheek gaan en inloggen. Je kan je uitleningen beheren door in het navigatiemenu "Een titel verlengen" te selecteren. Ben je nog niet geregistreerd in Mijn Bibliotheek? Maak een profiel aan via Mijn Bibliotheek.
 • Telefonisch verlengen kan door te bellen naar het nummer 02 278 11 11. Hou je Muntpuntkaart bij de hand.
 • In de bibliotheek kan je verlengen aan de uitleenautomaten op de 1ste verdieping vlakbij de rode balie.
 • Verlengen is enkel mogelijk als de titel niet is gereserveerd door een andere lener.

Wat als de uitleentermijn is verstreken en ik mijn titels niet heb teruggebracht?

 • Breng de bibliotheektitels zo snel mogelijk terug om bijkomende kosten te vermijden.
 • Alle kosten worden aangerekend op je Muntpuntkaart.
 • Er wordt een boete van € 0,30 per dag vertraging en per titel aangerekend.
 • Na 1 week vertraging wordt een herinneringsbrief verstuurd, waarvoor € 1 wordt aangerekend.
 • Na 2 weken vertraging wordt een tweede herinneringsbrief verstuurd, waarvoor € 1 wordt aangerekend.
 • Na 3 weken vertraging wordt je Muntpuntkaart geblokkeerd en worden de titels als verloren beschouwd. De aankoopprijs van de bibliotheektitels en de administratieve kosten voor de verwerking ervan worden aangerekend. De administratieve kosten bedragen € 4 per titel uit de volwassenafdeling en € 2 per titel uit de jeugdbibliotheek. Er wordt ook een 3de herinneringsbrief verstuurd, waarvoor € 1 wordt aangerekend.  
 • Blijf je in gebreke de titels terug te brengen en de bijkomende kosten te betalen, dan wordt je dossier overgemaakt aan onze advocaat die verdere stappen zal ondernemen. Hierna is het niet meer mogelijk om je titels in te leveren, en alle kosten zullen rechtstreeks op de rekening van de advocaat moeten worden betaald.

Hoe betaal ik mijn boetes en bijkomende kosten?

 • Betalen kan cash of met Bancontact via de betaalautomaat in Muntpunt.
 • Wanneer je dossier werd overgemaakt aan onze advocaat, dan moet er rechtstreeks aan de advocaat worden betaald.

Wat als ik betalingsmoeilijkheden heb?

 • Neem contact op met onze dienst klantenzorg via info@muntpunt.be. Samen bekijken we wat de afbetalingsmogelijkheden zijn.
 • Indien de kosten na 6 maanden afbetalingstermijn nog steeds niet betaald zijn, krijg je een herinneringsbrief (€ 1) en kan je Muntpuntkaart geblokkeerd worden.
 • Je kan steeds zelf een afbetalingsplan opstellen. Zo kan je bijvoorbeeld wekelijks aan de automaat in Muntpunt met je Muntpuntkaart een bedrag afbetalen.

Wat als mijn titels kwijt, gestolen of beschadigd zijn?

 • Kom zo snel mogelijk naar Muntpunt om de verloren, gestolen of beschadigde titels te vergoeden.
 • Aan de rode balie op de 1ste verdieping zullen we de aankoopprijs van titels aanrekenen plus de administratieve kosten. De administratieve kosten bedragen € 4 per titel uit de volwassenafdeling en € 2 per titel uit de jeugdbibliotheek. Je kan dit bedrag betalen via de betaalautomaat in Muntpunt.
 • Voor het verlies van een bijlage wordt € 5 aangerekend.

Welke administratieve kosten worden aangerekend in geval van ingebrekestelling?

 • Het opvragen van je adres via het rijksregister: € 4
 • Administratieve kost eerste aangetekende ingebrekestelling advocaat: € 10,50
 • Administratieve kost tweede rappelbrief advocaat: € 4,20
 • Schadebeding: 10% van totaal openstaand bedrag

Wat als ik een rekening krijg voor niet-ingeleverde titels en de titels zijn nog in mijn bezit?

 • Breng de titels zo snel mogelijk naar de rode balie op de 1ste verdieping in Muntpunt.
 • De aankoopprijs van de titels hoef je niet meer te betalen, maar alle administratieve kosten en boetes zullen wel aangerekend worden.

Wat als ik van adres verander?

 • Je bent verplicht elke adreswijziging te melden aan Muntpunt. Dit kan in Muntpunt aan de rode balie op de 1ste verdieping of door ons je nieuwe gegevens door te sturen via info@muntpunt.be.
 • Indien Muntpunt een herinneringsbrief stuurt en deze kan niet afgeleverd worden omwille van een foutief adres, dan zullen wij je correcte adres opvragen via je rijksregisternummer. De administratieve kosten van € 4 zullen jou aangerekend worden.