U bent hier

Workshop storytelling: The Slow Reveal

Het verhaal van een stad die wemelt van verhalen, hoe schrijf je zoiets?

Wanneer: 
donderdag 13 mei 2021,
14:00 tot 17:00
vrijdag 14 mei 2021,
14:00 tot 17:00
Waar: 
Muntpunt, Leesstraat, Munt 6, 1000 Brussel
Prijs: 
gratis
Organisatie: 
Muntpunt

Information in English
Informations en français

Brussel, dat zijn een heleboel werelden in één. Er is niet één verhaal om de stad te beschrijven. Samen beginnen we aan de onmogelijke taak om de stad beetje bij beetje aan onszelf te onthullen, om enkele van haar vele verhalen te vertellen en ze samen te brengen in wat alleen maar een volledig onvolledige tekst kan worden.

In deze veeltalige storytelling workshop verzamelen we de woorden die zich door Brussel bewegen. Onder begeleiding van schrijvers Giuliana Kiersz en Sofie Verraest ondervragen we onszelf en onze omgeving, en schrijven we aan een collectieve tekst die de diverse en soms tegenstrijdige percepties van de stad omvat. Het resultaat wordt een prachtige puinhoop.

Hoe werkt het?

  • Schrijf je vooraf in. Je kunt je inschrijven voor één of beide sessies.
  • Je schrijft de taal die jij wilt. Net als Brussel viert deze workshop meertaligheid.
  • De workshop vindt plaats in open lucht, met respect voor alle maatregelen.

Deze activiteit is een deel van Brussels City of Stories.

Wat is Brussels City of Stories?
Iedereen heeft een verhaal. Brussel, met al zijn talen en culturen, gonst ervan. Om die verhalen te delen en te doen weerklinken in alle 19 gemeenten, is er Brussels City of Stories, een groot samenwerkingsproject van culturele en sociale organisaties. Laat je verrassen door grote en kleine verhalen, bijzondere ontmoetingen en tal van activiteiten. Vijf dagen (gespreid over lente en zomer), helemaal gratis, in de straten van Brussel.

Ontdek het volledige programma hier >

 

- - -

Brussels is many worlds in one. There is no single story to tell. Together we begin the impossible task of slowly revealing the city to ourselves, of telling some of its many stories and bringing them together in what can only be an entirely unfinished text. 

In this multilingual storytelling workshop, we will collect the language moving through Brussels. Encouraged by writers Giuliana Kiersz and Sofie Verraest, we question ourselves and those around to write a collective text that contains the diverse and contradictory perceptions of this city. Together, we write a beautiful mess.

How does it work?

  • Advance registration is required. You can register for one or both sessions.
  • You write in any language you like. Just like Brussels, this workshop celebrates multilingualism.
  • The workshop will take place in open air, all sanitary precautions taken.

This activity is part of Brussels City of Stories.

What's Brussels City of Stories?
Everyone has a story. Brussels, with all its languages and cultures, positively buzzes with them. To share these stories and make them resound in all 19 communes, there’s Brussels City of Stories, a large collaboration among socio-cultural organizations. Immerse yourself in stories, big and small, special encounters and numerous activities. Five days (in spring and summer), completely free, in the streets of Brussels.

Discover the complete program here > 

 

- - -

Bruxelles, c'est plusieurs mondes en un. Il n'y a pas une seule histoire à raconter. Ensemble, nous entreprenons la tâche impossible de révéler lentement la ville à nous-mêmes, de raconter quelques-unes de ses nombreuses histoires et de les rassembler dans ce qui ne peut être qu'un texte entièrement inachevé. 

Dans cet atelier multilingue, nous collecterons la langue qui se déplace à travers Bruxelles. Encouragés par les écrivains Giuliana Kiersz et Sofie Verraest, nous nous interrogeons sur nous-mêmes et sur ceux qui nous entourent pour écrire un texte collectif qui contient les perceptions diverses et parfois contradictoires de cette ville. Ensemble, nous écrivons une magnifique pagaille.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • Inscrivez-vous à l'avance. Vous pouvez vous inscrire à une ou aux deux sessions.
  • Vous écrivez dans la langue de votre choix. Tout comme Bruxelles, cet atelier célèbre le multilinguisme.
  • L'atelier se déroulera en plein air, toutes les précautions sanitaires étant prises.

Cette activité fait partie de Brussels City of Stories.

Qu'est-ce que Brussels City of Stories ?
Tout le monde a une histoire. Bruxelles, avec toutes ses langues et ses cultures, en bourdonne. Pour partager ces histoires et les faire résonner dans les 19 communes, il y a Brussels City of Stories, une grande collaboration entre des organisations socioculturelles. Plongez dans des histoires, petites et grandes, des rencontres spéciales et de nombreuses activités. Cinq jours (au printemps et en été), entièrement gratuits, dans les rues de Bruxelles.

Découvrez le programme complet ici > 

Mis geen enkele activiteit

Door op inschrijven te klikken ga je akkoord met onze privacyverklaring.