U bent hier

De Levende Bibliotheek

In de Levende Bibliotheek geen papieren boeken. Je ontmoet er mensen van vlees en bloed. Mensen met een inspirerend verhaal of een aangrijpende getuigenis.

Wanneer: 
donderdag 13 mei 2021,
14:00 tot 18:00
Waar: 
Muntpunt, Leesstraat, Munt 6, 1000 Brussel
Prijs: 
gratis
Organisatie

Citizenne en La Concertation i.s.m. Muntpunt

Information in English
Informations en français

Spring binnen in de Levende Bibliotheek en voer een persoonlijk gesprek met Levende Boeken. Dat zijn stuk voor stuk mensen die op een bepaald moment in hun leven geconfronteerd werden met vooroordelen. Mensen, bovendien, die je in het dagelijkse leven misschien niet snel te spreken krijgt: de (ex)-Alcoholist, de Homoseksuele Vrouw, de Dochter van de Kolonisatoren, de Moeder van een Jongere die naar Syrië vertrokken is, de Part-Time Psychoticus, de Verbannen Missionaris...

Ga in gesprek en stel vragen zonder taboes in een vriendelijke en veilige omgeving. Maak kennis met de mens achter het verhaal.

Hoe werkt het?

  • De Levende Boeken spreken verschillende talen. De dag zelf is een catalogus beschikbaar waaruit je kan kiezen.
  • Inschrijven op voorhand is niet nodig. Je komt en gaat wanneer je wil.
  • Elk gesprek duurt ongeveer 30 minuten en vindt plaats in open lucht, met respect voor alle maatregelen.

Deze activiteit is een deel van Brussels City of Stories.

Wat is Brussels City of Stories?
Iedereen heeft een verhaal. Brussel, met al zijn talen en culturen, gonst ervan. Om die verhalen te delen en te doen weerklinken in alle 19 gemeenten, is er Brussels City of Stories, een groot samenwerkingsproject van culturele en sociale organisaties. Laat je verrassen door grote en kleine verhalen, bijzondere ontmoetingen en tal van activiteiten. Vijf dagen (gespreid over lente en zomer), helemaal gratis, in de straten van Brussel.

Ontdek het volledige programma hier >

 

- - -

Pop into the Living Library and have a personal conversation with Living Books. These are people who have been confronted with prejudice at some point in their lives. People, moreover, that you might not easily get to talk to in everyday life: the ex-Alcoholic, the Homosexual Woman, the Daughter of Colonizers, the Mother of a Young Man Who Left for Syria, the Part-Time Psychotic, the Exiled Missionary...

Engage in conversation and ask questions without taboos, in a friendly and caring environment. Get to know the person behind the story.

How does it work?

  • The Living Books speak several languages. A catolog will be available from which to choose.
  • Registration in advance is not necessary. You come and go as you please.
  • Each conversation lasts about 30 minutes and takes place in open air, all sanitary precautions taken.

This activity is part of Brussels City of Stories.

What's Brussels City of Stories?
Everyone has a story. Brussels, with all its languages and cultures, positively buzzes with them. To share these stories and make them resound in all 19 communes, there’s Brussels City of Stories, a large collaboration among socio-cultural organizations. Immerse yourself in stories, big and small, special encounters and numerous activities. Five days (in spring and summer), completely free, in the streets of Brussels.

Discover the complete program here > 

 

- - -

Venez à la Bibliothèque Vivante et ayez une conversation personnelle avec des Livres Vivants. Il s'agit de personnes qui ont été confrontées à des préjugés et des stéréotypes. Des personnes, en outre, avec lesquelles vous n'avez pas forcément l'occasion de discuter dans la vie de tous les jours: l'(ex)Alcoolique, Femme homosexuelle, Fille des colonisateurs, Maman d'un jeune parti en Syrie, Psychotique à temps partiel, Missionnaire expulsé...

Engagez la conversation et posez des questions sans tabou dans un cadre convivial et bienveillant. Apprenez à connaître la personne derrière l'histoire.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • Les Livres Vivants parlent plusieurs langues. Un catalogue sera disponible pour faire votre choix.
  • Il n'est pas nécessaire de s'inscrire à l'avance. Vous allez et venez comme vous voulez.
  • Chaque conversation dure environ 30 minutes et se déroule en plein air, toutes les précautions sanitaires étant prises.

Cette activité fait partie de Brussels City of Stories.

Qu'est-ce que Brussels City of Stories ?
Tout le monde a une histoire. Bruxelles, avec toutes ses langues et ses cultures, en bourdonne. Pour partager ces histoires et les faire résonner dans les 19 communes, il y a Brussels City of Stories, une grande collaboration entre des organisations socioculturelles. Plongez dans des histoires, petites et grandes, des rencontres spéciales et de nombreuses activités. Cinq jours (au printemps et en été), entièrement gratuits, dans les rues de Bruxelles.

Découvrez le programme complet ici > 

Levende Bibliotheek © Anna Pomichowska

Mis geen enkele activiteit

Door op inschrijven te klikken ga je akkoord met onze privacyverklaring.